and ) : C

Monday, July 26, 2010

Lirik Tul Amri - Nawal el Zoghbi

Tool omri bahlam ya-ghaali

Inni inta hilmi illayaali

Min nazrah ghayyarti haali, iw-aalbi, iw-rouhi dayman maa'aak wallah.

Tool omri bahlam ya-ghaali

Inni inta hilmi illayaali

Min nazrah ghayyarti haali, iw-aalbi, iw-rouhi dayman maa'aak wallah.

Hayati tool ma-ana wayyak, ti-naadi farhi aalbi maa'aak.

Wi-a'aini laou baa'd shayfaak, a'ashiaatak wallah min ta-allah.


Tammini khaleik maa'aya, ya-illi intah agmal hikaya.

Da hawana min ghair nihaya, iw yalla taa'ala ninsa illi ib-aalbak yalla.

Tammini khaleik maa'aya, ya-illi intah agmal hikaya.

Da hawana min ghair nihaya, iw yalla taa'ala ninsa illi ib-aalbak yalla.

Hayati tool ma-ana wayyak, ti-naadi farhi aalbi maa'aak.

Wi-a'aini laou baa'd shayfaak, a'ashiaatak wallah min ta-allah.

La lay la lay la la lay la lay la ...
Lalayla lala lay laa La lay la lay la la lay la lay la ...
Lalayla lala lay laa
Ounsah. Ounsah.

Tool omri bahlam ya-ghaali

Inni inta hilmi ill-layaali

Min nazrah ghayyarti haali, iw-aalbi, iw-rouhi dayman maa'aak wallah.

Hayati tool ma ana wayyaak, ti-nadi farhi aalbi maa'aak.

Wi-a'aini laou baa'd shayfaak, a'ashiaatak wallah min ta-allah.

Tool omri bahlam ya-ghaali

Inni inta hilmi ill-layaali, illayaali

Tammini khaleik maa'aya, maa'aya. Ya-illi intah agmal hikaya, hikaya.

Tool omri bahlam ya-ghaali

Inni inta hilmi ill-layaali

Min nazrah ghayyarti haali, iw-aalbi, iw-rouhi dayman maa'aak wallah.

======
sumber : http://www.lyricstime.com/nawal-el-zoghbi-tool-omri-lyrics.html
tag : lirik liric lyric nawal el zoghbi tool amri

No comments:

Post a Comment